شرکت آتیه سازان ژوپین

شرکت  آتیه سازان ژوپین در زمینه های طراحی و ساخت سیستم الکترونیکی ، مخابراتی ، موقعیت یابی و تولید سیستمهای الکتریکی خودرو فعالیت می کند.

سیستمهای موقعیت یابی - ردیاب کارنیک

ردیاب کارنیک
سیستم نوبت دهی ژوپین

سیستم های نوبت دهی ژوپین - منشی الکترونیک

تعمیر منابع تغذیه توان بالا

منابع تغذیه توان بالا
برد الکترونیک

طراحی مدارات الکترونیکی

طراحی سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی هنر ماست

سیستم های نوبت دهی، موقعیت یابی ، بردهای الکترونیکی و ….

0
Themes
0
Users
0
Active Installs

تیم ما

اعضای تیم ما مجموعه ای از کارشناسان ، کارشناسان ارشد و دکتری رشته های مهندسی برق، الکترونیک، مخابرات ، مکانیک و کامپیوتر هستند.